Sekretesspolicy

Det ansvariga organet i den mening som avses i dataskyddslagar, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), är följande:

Thomas Hillekamp

Dina rättigheter att påverkas

Enligt de kontaktuppgifter som tillhandahålls av vårt dataskyddsombud kan du när som helst utöva följande rättigheter:

  • Information om dina uppgifter som lagras av oss och deras behandling,
  • Rättelse av felaktiga personuppgifter.
  • Radering av dina uppgifter som lagras av oss,
  • Begränsning av databehandling, om vi ännu inte har rätt att radera dina uppgifter på grund av rättsliga skyldigheter,
  • invändning mot behandlingen av dina uppgifter hos oss och
 • dataportabilitet, om du har samtyckt till databehandlingen eller har ingått ett avtal med oss.

Om du har gett oss ditt samtycke kan du återkalla det när som helst med verkan för framtiden.

Du kan när som helst kontakta den tillsynsmyndighet som ansvarar för dig med ett klagomål. Din behöriga tillsynsmyndighet är beroende av tillståndet för din bostad, ditt arbete eller den påstådda överträdelsen. En förteckning över tillsynsmyndigheter (för den icke-offentliga sektorn) med adress finns på: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

databehandling av det ansvariga organet och tredje man

Vi behandlar dina personuppgifter endast för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje part för andra ändamål än de som nämns. Vi kommer endast att dela dina personuppgifter med tredje part om:

 • du har gett ditt uttryckliga samtycke till att göra det,
 • behandling krävs för att genomföra ett avtal med dig,
 • behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet,

behandling är nödvändig för att skydda legitima intressen och det finns ingen anledning att tro att du har ett övervägande berättigat intresse av att inte avslöja dina uppgifter.

Radering eller blockering av data

Vi följer principerna om dataundvikande och dataekonomi. Vi lagrar därför endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som anges häri eller som föreskrivs av de olika lagringsperioder som föreskrivs av lagstiftaren. Efter det att respektive syfte har löpt ut eller om dessa tidsfrister har löpt ut kommer motsvarande uppgifter att blockeras eller raderas rutinmässigt och i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

Insamling av allmän information när du besöker vår webbplats

När du besöker vår webbplats samlas information av allmän karaktär automatiskt in via en cookie. Den här informationen (serverloggfiler) omfattar till exempel vilken typ av webbläsare, vilket operativsystem som används, internetleverantörens domännamn och liknande. Detta är bara information som inte tillåter slutsatser att dra om dig.

Denna information är tekniskt nödvändig för att leverera innehåll från webbplatser som du har begärt korrekt och är obligatorisk när du använder Internet. De behandlas särskilt för följande ändamål:

 • Säkerställa en problemfri anslutning av webbplatsen,
 • Se till att vår webbplats används på ett smidigt sätt,
 • utvärdering av systemsäkerhet och stabilitet samt
 • för andra administrativa ändamål.

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse för ovannämnda ändamål för datainsamling. Vi använder inte dina uppgifter för att dra slutsatser om dig. Mottagarna av uppgifterna är endast det ansvariga organet och, i förekommande fall, behandlare.

Anonym information av detta slag kan tillhandahållas av oss. statistiskt utvärderas för att optimera vår hemsida och tekniken bakom den.

Tillhandahållande av betaltjänster

För att tillhandahålla betalda tjänster begär vi ytterligare uppgifter, till exempel betalningsuppgifter, för att kunna utföra din beställning. Vi lagrar dessa uppgifter i våra system tills de lagstadgade lagringsperioderna har löpt ut.

Kontakta

Om du kontaktar oss via e-post eller kontaktformulär för frågor, vänligen ge oss ditt frivilliga samtycke i syfte att kontakta oss. Detta kräver en giltig e-postadress. Detta används för att tilldela begäran och sedan svara på den. Det är valfritt att ange ytterligare data. Den information du lämnar kommer att lagras i syfte att behandla begäran samt för eventuella följdfrågor. När du har slutfört den begäran du har gjort raderas personuppgifter automatiskt.

Använda Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (följande: Google). Google Analytics använder så kallade “cookies”, det vill säga textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På grund av aktiveringen av IP-anonymisering på dessa webbplatser kommer din IP-adress dock att trunkeras av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra upphandlande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och andra tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning. webbplatsoperatören. DEN IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att slås samman med andra data från Google.

Syftet med databehandlingen är utvärderingen av användningen av webbplatsen och sammanställningen av rapporter om aktiviteter på webbplatsen. På grundval av användningen av webbplatsen och Internet kommer ytterligare relaterade tjänster att tillhandahållas. Behandlingen baseras på webbplatsoperatörens berättigade intresse.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsares programvara i enlighet med detta; Vi vill dock påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Du kan också förhindra insamling av data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google och behandlingen av dessa data av Google med hjälp av följande länk: Ladda ner och installera plugin-program för webbläsaren: Lägg tilli webbläsaren för att inaktivera Google Analytics .

Dessutom eller som ett alternativ till webbläsartillägget kan du förhindra spårning av Google Analytics på våra sidor genom att klicka på denna länk. Detta kommer att installera en opt-out cookie på din enhet. Detta förhindrar Google Analytics insamling för denna webbplats och för den här webbläsaren i framtiden, så länge cookien är installerad i din webbläsare.

Ändring av vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att anpassa denna sekretesspolicy så att den alltid uppfyller gällande juridiska krav eller att implementera ändringar av våra tjänster i sekretesspolicyn, till exempel när vi introducerar nya tjänster. Den nya dataskyddsdeklarationen gäller för ditt återbesök.

Frågor till datatillsynsmannen

Om du har några frågor om dataskydd, vänligen skicka oss ett e-postmeddelande eller kontakta den person som ansvarar för dataskydd i vår organisation direkt:

Thomas Hillekamp
Paseo Tamango Hill 1
E 23793 Torrox